SZKOLENIA BHP, PPOŻ., SYSTEM HACCP I WIELE INNYCH

Nasza oferta obejmuje między innymi:

 • szkolenia: BHP, PPOŻ., pierwsza pomoc przedlekarska
 • wdrażanie systemu HACCP
 • nadzór BHP i HACCP
 • przeglądy BHP
 • ocena ryzyka zawodowego
 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach
 • wspomaganie pracodawców w przygotowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania z ZUS na poprawę stanu BHP w zakładach pracy
 • poprawa stanu BHP
 • usługi w zakresie prowadzenia kadr (umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, pełna dokumentacja kadrowa)
 • rozliczanie czasu pracy - ewidencja czasu pracy, grafiki pracy, wdrażanie systemu zarządzania HACCP i systemów zarządzania BHP
 • rozliczanie opłat emisyjnych i opłat produktowych
 • wnioski o wydanie decyzji o wytwarzanie i gospodarowanie odpadami
 • wnioski o wydawanie decyzji środowiskowych
 • wnioski do ZUS

 

SZKOLENIA BHP, KURSY SPECJALISTYCZNE

 

Zajmujemy się organizacją szkoleń gwarantujących doskonałą orientację w aktualnym prawie pracy i przepisach BHP. Dbamy o udoskonalenie wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń BHP oraz przeciwpożarowych. Zaopatrujemy ich w odpowiednie materiały informacyjne.

 

Przygotowujemy szkolenia dla przedstawicieli wszystkich zawodów, a także dla pracodawców i kierowników zespołów. W ofercie Europejskiego Centrum Ochrony Pracy i Środowiska WEKTOR mamy szkolenia specjalistyczne i na zamówienie.

 

 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zapewniamy doradztwo w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej, które zabezpieczają przed działaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy i służą ochronie zdrowia pracowników – zgodnie z wymogami WHO.